KWS
   
 

Prognóza termínu začiatku liahnutia lariev kukurčiara koreňového - západné Slovensko

Kukuričiar koreňový (Diabrotica virgifera) je chrobák, ktorý patrí do čeľade liskavkovitých (Chrysomelidae), kde patrí aj známa pásavka zemiaková. Pochádza z USA, kde patrí medzi najvýznamnejších škodcov kukuričných monokultúr. V Európe bol kukuričiar prvý krát zaznamenaný v roku 1992 v Srbsku - odvtedy sa šíri po celom kontinente a predpokladá sa, že čoskoro to bude bežný druh v celej Európe. Oplodnená samička kladie 7 až 10 dní po oplodnení vajíčka do pôdy (k oplodneniu dochádza v priebehu júla a augusta) - môže ich byť až 1000, no obvykle ich je iba 200 až 300. Vajíčka prezimujú v pôde v hĺbke 15–30 cm a liahnu sa od polovice mája do konca júna (za predpokladu, že sa nevyskytnú dlhodobejšie mrazy pod -8 °C). Najškodlivejšie sú práve larvy, ktoré ničia koreňovú sústavu kukurice, čím prispievajú k vyvráteniu a vyschnutiu rastliny. Tieto rastliny sa snažia znova vyrovnať, čím vznikajú tzv. husie krky. Larválne štádium trvá v našich podmienkach približne 1 až 2 mesiace (71 dní pri teplote 15 °C a 27 dní pri teplote 29 °C). Kukuričiare sa kuklia tesne pod povrchom pôdy, pričom dospelé chrobáky sa liahnu zhruba po 5 - 10 dňoch, teda od polovice júla do polovice augusta. Majú žlto-zelené sfarbenie s pozdĺžnymi čiernymi pruhmi na krovkách. Po vyliahnutí sa niekoľko dní zdržujú v blízkosti miesta, kde sa vyliahli, no potom sa vďaka schopnosti lietať začínajú šíriť na okolité polia, kde hľadajú nové zdroje potravy. Údajne dokážu prekonať až vzdialenosť 300 km. Napadnuté rastliny značne zaostávajú v raste, poliehajú, šúľky majú malé alebo sa vôbec nevytvoria. Dospelé kukuričiare robia menšie, často zanedbateľné škody, obhrýzajú listy a blizny - ide najmä o tzv "hluchosť klasov".

Kukuričiar koreňový poškodzuje väčšinou iba monokultúrne porasty kukurice. Základnou preventívnou ochranou je striedanie kukurice v osevnom postupe - ideálne so pšenicou alebo jarným jačmeňom.

Ako je to pri víjačke kukuričnej, aj pri kukuričiarovi je vývoj značne závislý od priebehu počasia. V spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom sme pre Vás pripravili prognózu začiatku liahnutia lariev kukurčiara koreňového. Táto vychádza z minimálnej dennej priemernej teploty vzduchu pre vývoj škodcu, ktorá je 12,7 oC a zo sumy efektívnych teplôt (SET) pre dané štádiá jeho vývoja. Hraničnými hodnotami sú:

  • SET pre liahnutie lariev                     160 - 170oC
  • Prvý nálet imág                                  4 týždne po liahnutí lariev
  • Prognózovaný termín ošetrenia      2 týždne po prvom nálete chrobákov

Pre porovnanie pridávame aj údaje z minulého roka:

 Agroservis_KWS_kukuriciar_korenovy_2016

Upozornenie:
Metódy prognóz podľa sumy efektívynch teplôt (SET) sú orientačnými nástrojmi na získanie základných informácií pre rozhodovanie o vykovaní určitého agrotechnického opatrenia. Slúžia na základné informovanie v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné sa vopred pripraviť na konkrétny zásah či opatrenie. Pre stanovenie presného dátumu daného opatrenia je potrebné pred predpokladaným termínom dosiahnutia stanovenej SET zároveň sledovať aj reálny stav porastu, plodiny alebo škodlivého činiteľa a vhodnými nástrojmi (napr. stanovením sušiny zo vzorky silážnej kukurice, sledovaním náletov škodcov a pod.) spresniť termín potrebného zásahu.

 

 

 
KWS