KWS
   
 

Repka jarná

Jarná repka si nachádza uplatnenie v osevných postupoch v špecifických regiónoch Slovenska. Ide najmä o regióny, kde treba riešiť výpadok porastov repky ozimnej z dôvodu zlého prezimovania. Jarná repka je tiež veľmi vhodnou alternatívou pre poľnohospodárske subjekty, ktoré pestujú kukuricu na siláž vo veľkom zastúpení v ich osevnom postupe a vzhľadom na neskorší zber kukurice na siláž nedokážu založiť porasty repky ozimnej.

KWS ponúka riešenie týchto problémov prostredníctvom ponuky osív odrôd jarných repiek, či už líniovej odrody PERFEKT alebo hybridnej odrody JEROME. Dúfame, že sa na nás opäť s dôverou obrátite aj pri riešení výberu odrôd jarnej repky do vášho osevného postupu.

 

Sortiment odrôd


 
KWS