KWS
   
 

Cirok

Neodmysliteľnou súčasťou ponuky jarných plodín KWS sú hybridné ciroky. Túto plodinu považujeme za najvhodnejšiu alternatívu v prípadoch, v ktorých treba riešiť zabezpečenie stability v produkcie biomasy ako substrátu pre bioplynové stanice. Ide najmä o tie prípady, kedy v daných lokalitách nemožno zabezpečiť založenie porastu silážnej kukurice - a to z hľadiska nevhodných agroklimatických podmienok prostredia, resp. keď po jej založení vznikajú veľké straty na úrode biomasy z dôvodu poškodenia alebo úplného zničenia porastov divou zverou.

Pestovanie cirokov na Slovensku odporúčame najmä v podmienkach s ľahkými pôdami a v suchých oblastiach s nevyrovnaným vlahovým režimom - teda v podmienkach, v ktorých sa môžu vyskytnúť problémy s pestovaním kukurice na energetické účely. Hybridné ciroky KWS dokážu odolať uvedeným nedostatkom pri pestovaní kukurice na siláž, a preto sú v takýchto prípadoch často jedinou možnosťou, ako vyriešiť otázku zabezpečenia dostatku hmoty na využitie na energetické účely.

Stabilné portfólio cirokov KWS tvoria skorý hybrid kríženia S. bicolor x S. sudanense KWS SOLE a hybridy kríženia S. bicolor x S. bicolor v rôznych typoch skorosti - stredne skorý KWS TARZAN, stredne neskorý KWS HANNIBAL a neskorý hybrid KWS BULLDOZER. V roku 2016 sme do portfólia zaradili aj novinku - stredne skorý hybrid KWS FRISKET.

 

Sortiment hybridov


 
KWS