KWS
   
 

Cukrová repa

Spoločnosť KWS Vám ponúka špičkové odrody cukrovej repy, ktoré Vám, pestovateľom cukrovej repy, pomôžu dosiahnúť finančný zisk. Spoločný úspech je založený najmä na výbere vhodnej odrody pre daný pozemok, čo vedie k plnému využitiu vlastností a tolerancií voči chorobám, ktoré daná odroda ponúka. Pozoruhodné pri tom je , že aj odrody šľachtené na toleranciu k rizománii alebo k háďatku sú univerzálne a možno ich použiť aj v nezamorených podmienkach bez toho, aby ste prišli o peniaze z dôvodu poklesu výnosu.

Štandardne sledujeme vysokú toleranciu pri odrodách KWS pri cerkospóre, čo umožňuje dosiahnúť pri dobrom zdravotnom stave listovej plochy silný finančný efekt pri neskorom zbere.

V tejto sezóne Vám ponúkame päť odrôd s toleranciou k rizománii a k cerkospóre - sú nimi novinky LEOPOLDA KWS, MARENKA KWS a PICOBELLA KWS a overené NATURA KWS (typická je tým, že vydrží skladovanie) a PRIMAVERA KWS (číslo jedna v odolnosti k cerkospóre). V ponuke máme aj jednu odrodu s toleranciou k rizománii a háďatku - je ňou MARINELLA KWS.

 

 

 

Odrody pre výsev

Odroda Tolerancia Poznámka
LEOPOLDA KWSnové Rizománia + Cerkospóra
MARENKA KWSnové Rizománia + Cerkospóra
NATURA KWS Rizománia + Cerkospóra Vydrží skladovanie
PRIMAVERA KWS Rizománia + Cerkospóra Číslo jedna v odolnosti voči cerkospóre
PICOBELLA KWSnové Rizománia + Cerkospóra
MARINELLA KWS Rizománia + Cerkospóra + Háďatko Najlepšia aj na normálnych plochách

 
KWS