KWS
   
 

Kukurica

Posledné roky boli pre pestovateľov kukurice veľkou skúškou. Napriek všetkým nepriaznivým vplyvom je pozitívom to, že sa nám postupne darí zvyšovať úrody a v menej priaznivých ročníkoch ich dokážeme aspoň stabilizovať. Tento trend je behom na dlhé trate a je podmienený synchronizáciou využívania moderných pestovateľských postupov, skúseností pestovateľov a špičkových hybridov. KWS dlhodobo pracuje na výskume a vývoji nových produktov, ktoré budú odolné voči nepriaznivým vplyvom a stresom. Do tejto oblasti každoročne vkladáme značnú časť zisku - časť, ktorá je významne vyššia ako priemer v tomto odvetví. Využívaním posledných poznatkov z oblasti molekulárnej biológie, šľachtenia rastlín a výskumu v oblasti osív zlepšujeme kvalitu našich produktov. Využívanie inovačného potenciálu nám umožňuje rýchlejšie zavádzať nové hybridy a produktové línie tak, aby čo najlepšie plnili požiadavky trhu.


Ako po iné roky, aj tohtoročný sortiment kukurice KWS obsahuje praxou preverené aj celkom nové hybridy. Novošľachtence pred uvedením do praxe prechádzajú niekoľkoročným testovaním v medzinárodných aj v slovenských pokusoch. Predstavuje to stovky testov v rôznych pôdno-klimatických podmienkach, ktorými prejdú do praxe len tie najlepšie hybridy. V tomto roku sa to podarilo 3 novinkám: veľmi skorému silážnemu hybridu KWS NESTOR a dvom zrnovým hybridom - skorému KWS 2323 a neskorému hybridu KONFITES.

 

Sortiment hybridov


 
KWS