KWS
   
 

KWS BULLDOZER

Charakteristika:

Genetický typ Sorghum bicolor  x  bicolor
Typ metliny otvorená
Rýchlosť počiatočného rastu stredná
Úroda sušiny veľmi vysoká
Výška rastlín 450 cm
Odnožovanie takmer nikdy
Tolerancia k listovým chorobám vysoká
Odolnosť proti poliehaniu vysoká
Odolnosť proti chorobám vysoká
Termín dozrievania neskorý
Vhodný ako hlavná plodina áno
Vhodný ako následná plodina nie
Optimálna hustota porastu 20-25 klíčivých semien/m2

 

Hybrid


 
KWS