KWS
   
 

KWS HANNIBAL

Genetický typ Sorghum Bicolor x Sorghum Bicolor
Hlavné využitie siláž
Typ metliny otvorená
Počiatočný rast priemerný
Úroda sušiny veľmi vysoká
Výška rastliny 450 cm
Odnožovanie takmer nikdy
Tolerancia k listovým chorobám vysoká
Termín dozrievania stredne neskorý
Vhodný ako hlavná plodina áno
Vhodný ako následná plodina nie
Optimálna hustota porastu pri sejbe 20-25 klíčivých semien/m2
Farba zrna bonzová

 


 
KWS