KWS
   
 

Aktuálne odrody cukrovej repy

Všetky odrody cukrovej repy KWS sú ošetrené EPD.

EPD je proces ošetrenia osiva cukrovej repy KWS, ktory skracuje čas kličenia a vzchadzania osiva. Použitie osiva upraveného ošetrením EPD prinaša aj nový pohľad na druhé osevy cukrovej repy - zvlašť sa mení rozhodovanie, pri akom počte jedincov sa rozhodnuť pre druhú sejbu. Kým v minulosti bola druhá sejba odporúčaná len pri počte 40 až 60 tis. jedincov/ha, osivo ošetrene metódou EPD dáva pestovateľovi efektívnu voľbu druhej sejby aj pri 70 tis. jedincoch/ha.

Výhod EPD je ale viac. Homogénnejšie porasty s rýchlejším vývinom umožňujú aj rýchlejší vývoj listu a efektívnejšie využívanie slnečného žiarenia na tvorbu cukru. Pestovateľ sa tak pri voľbe druhej sejby nemusí obávať o výsledok ani pri termíne sejby na konci apríla.

Hlavné výhody:

  • Urýchlenie klíčenia a rovnomerné vzchádzanie
  • Rovnomernejšie vzchádzanie a výsledný homogénny porast až do obdobia zberu
  • Skorši vývoj listového aparátu a efektívnejšia fotosyntéza
  • Vyšší výnos repy a cukru
 

Odrody pre výsev

Odroda Tolerancia Poznámka
JADRANKA KWS Rizománia + Cerkospóra + Rizoktónia Výsoký výnos koreňa v zamorených podmienkach
LEOPOLDA KWS Rizománia + Cerkospóra Vdodná pre druhé osevy
MARENKA KWS Rizománia + Cerkospóra Vhodná na prvú polovicu zberu
MARINELLA KWS Rizománia + Cerkospóra + Háďatko Výborné výsledky aj na neinfikovaných plochách
NATURA KWS Rizománia + Cerkospóra Vydrží skladovanie
PRIMAVERA KWS Rizománia + Cerkospóra Vysoko tolerantná k cerkospóre
VANDANA KWSnové Rizománia + Cerkospóra Číslo jedna v odolnosti voči cerkospóre

 
KWS