KWS
   
 

SEVERUS

FAO 170

 

Charakteristika
Registrácia: EÚ
Hlavné využitie: na siláž
Doplnkové využitie: na zrno
Typ hybridu: trojlíniový
Typ zrna: medzityp
Výška rastlín: stredná
Dozrievanie rastliny: pozvoľné až rýchle
Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
 
Odporúčania
Hybrid určený najmä do podmienok zemiakarskej výrobnej oblasti, prednostne na veľmi skoré zbery na siláž s druhotným využitím na zber na vlhké zrno. Dá sa však úspešne pestovať aj na energetické účely, s veľmi skorým termínom zberu.
Univerzálny hybrid s ohľadom na vysokú koncentráciu energie v siláž. Je vhodný aj ako alternatíva najskoršieho hybridu v pestovaní pre bioplynové stanice.
 
Podľa skúseností z praxe je už pri miernom zvýšení výsevku možné dosiahnuť vysoké úrody zelenej hmoty aj v chladnejších oblastiach pestovania.

 
KWS