KWS
   
 

RICARDINIO

FAO 230

 

Charakteristika:

Registrácia: 2009 - SK
Hlavné využitie: na zrno
Doplnkové využitie: na siláž
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: tvrdý
Výška rastlín: vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: rýchle

Odporúčania:

Prednostne zrnový hybrid pre zemiakarskú a chladnejšiu repársku výrobnú oblasť. Má veľmi rýchly počiatočný vývoj, vysokú odolnosť proti chladu a toleranciu k pôdnym prísuškom.

Vyznačuje sa rekordnými úrodami zrna a stabilitou úrod v rôznych pestovateľských oblastiach, čo deklaruje aj fakt, že je druhým najpredávanejším hybridom KWS v Európe.


 
KWS