KWS
   
 

ATLETICO

FAO 280

Charakteristika:

Registrácia: 2007 - SK
Hlavné využitie: na bioplyn
Doplnkové využitie: na siláž
Typ hybridu: trojlíniový
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Výška rastlín: veľmi vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: pozvoľné

 

Odporúčanie:

Bol prvým hybridom pochádzajúcim zo špeciálneho šľachtiteľského programu KWS pre „energetickú kukuricu“. Jeho využitie je hlavne na výrobu siláže pre bioplynové stanice v chladnejších repárskych a teplejších zemiakarských oblastiach. Poskytuje veľmi vysoký úrodový potenciál (v prevádzkových podmienkach až 20 - 25 ton suchej hmoty z hektára). Optimálna sušina na silážovanie je 32 - 33 %.

Má mohutné, bohato olistené rastliny so vzpriamene postavenými listami a pevné nepoliehavé steblo. Najlepšie využíva svoj genetický potenciál na vlahovo zabezpečených pôdach.


 
KWS