KWS
   
 

BEATUS

FAO 280

Charakteristika:

Registrácia: 2006 - SK
Hlavné využitie: na siláž
Doplnkové využitie: na vlhké zrno
Typ hybridu: trojlíniový
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Výška rastlín: veľmi vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
Uvoľňovanie vody: pozvoľné

Odporúčania:

Typický silážny hybrid vysokého vzrastu s bohato olistenými rastlinami s vysokým, nepoliehavým steblom. Určený je najmä pre regióny v chladnejšej repárskej oblasti. Hlavnými znakmi hybridu BEATUS je rýchly počiatočný rast, tolerancia k chladu a k občasným prísuškom. Výška porastu a vysoko nasadené klasy umožňujú pri zbere na siláž meniť výšku strniska, a tým regulovať sušinu a celkovú výživnú hodnotu siláže. Má mimoriadne vysoký úrodový potenciál suchej hmoty. Veľmi zle znáša prehusťovanie porastov.

 
KWS