KWS
   
 

KRABAS

 
FAO 300

Charakteristika:

Registrácia: 2009 - SK
Hlavné využitie: na zrno, na bioetanol
Doplnkové využitie: na siláž
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlín: vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle

 

Odporúčania:

Vysoko úrodný zrnový hybrid určený najmä pre kukuričnú výrobnú oblasť. V repárskej výrobnej oblasti poskytuje možnosť využitia aj na siláž. Ide o veľmi stabilný hybrid s preukázateľným dosahovaním špičkových úrod v rôznych pestovateľských podmienkach. Vďaka silnému koreňovému systému, ktorý mu umožňuje efektívne využívanie pôdnej vlahy a živín, sa vyznačuje veľmi dobrou toleranciou k suchu, čo KRABAS potvrdil vo viacerých extrémne suchých ročníkoch.

 


 
KWS