KWS
   
 

KWS 6471

FAO 340

Charakteristika:

Hlavné využitie: na zrno
Doplnkové využitie: -
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlín: nižšia
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: rýchle

Odporúčania:

Zrnový hybrid typicky pestovaný a odporúčaný pre repársku a kukuričnú výrobnú oblasť. Vysoké a stabilné úrody dosahuje tak v intenzívnych, ako aj v menej intenzívnych podmienkach pestovania. Hybrid s preukázateľnou stabilitou v dosahovaní vysokých úrod zrna v kombinácii s rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna.

 


 
KWS