KWS
   
 

BALASCO

 

FAO 380

 

Charakteristika:

Registrácia: EÚ
Hlavné využitie: na siláž
Doplnkové využitie: na zrno
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlín: vysoká
Dozrievanie rastliny:  stay-green
Uvoľňovanie vody: pozvoľné

Odporúčania:

Silážny hybrid vysokého vzrastu s bohatým olistením rastliny, určený pre kukuričnú a repársku výrobnú oblasť. V rôznych podmienkach pestovania dokáže poskytovať vysoké úrody silážnej hmoty so špičkovými kvalitatívnymi parametrami pre efektívnu živočíšnu výrobu. Zvlášť obľúbený je v podmienkach južnej a juhovýchodnej Európy, pre jeho toleranciu teplotných stresov a stabilitu úrod naprieč regiónom. Jeho stay-green efekt poskytuje široké zberové okno pri silážovaní.

Druhotné využitie tohto hybridu je zber na zrno, keď dokáže poskytnúť rekordné úrody zrna pri prijateľnej vlhkosti.

Odporúčame neprehusťovať porasty nad hodnotu 75-tisíc rastlín na hektár.


 
KWS