KWS
   
 

KRASSUS

FAO 530

 

Charakteristika:

Registrácia: 2010 - SK
Hlavné využitie: na siláž
Doplnkové využitie: na bioplyn
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlín: veľmi vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: pozvoľné

Odporúčania:

Výkonný silážny hybrid pre kukuričnú a teplú repársku oblasť. Vzhľadom na stabilitu v dosahovaní vysokých úrod silážnej hmoty je vhodnou voľbou aj na výrobu substrátu pre bioplynové stanice. Má mimoriadne vysoký podiel zrna a škrobu v siláži (úrodový potenciál 18 až 20 t/ha vlhkého zrna).

Najviac mu vyhovujú intenzívnejšie pestovateľské podmienky a hlbšie vododržné pôdy. Odporúča sa maximálna hustota sejby do 65-tisíc rastlín na hektár.

Registrovaný bol aj v Maďarsku (2007), kde je kontrolným hybridom na neskorú siláž (107 % na priemer kontrol).

 


 
KWS