KWS
   
 

AMBROSINI

FAO 190

Charakteristika

Registrácia: 2009 SK
Hlavné využitie: na zrno
Typ hybridu: trojlíniový
Typ zrna: tvrdý
Výška rastlín: stredná
Dozrievanie rastlin: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: pomalé

Odporúčania

Univerzálne využiteľný hybrid vhodný najmä do zemiakarskej výrobnej oblasti. V repnej a kukuričnej výrobnej oblasti je využiteľný hlavne na zber suchého zrna vo veľmi skorých termínoch zberu (zberová vlhkosť je v poslednej dekáde septembra 14 % ). Výborná odolnosť proti chladu a rýchly počiatočný vývoj umožňujú jeho pestovanie aj v najchladnejších pestovateľských polohách.

Vďaka fixnému typu klasu reaguje pozitívne na zahustenie porastu zvýšením úrody zrna aj silážnej hmoty - je preto ideálnym hybridom pre pestovateľov s obmedzenou výmerou plochy na pestovanie kukurice.


 
KWS