KWS
   
 

KWS 5133 ECO

FAO 240

Charakteristika:

Registrácia: 2007 - EÚ
Hlavné využitie: na bioplyn
Doplnkové využitie: na siláž
Typ hybridu: trojlíniový
Typ zrna: medzityp
Výška rastlín: veľmi vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: pozvoľné

 

Odporúčania:

Hybrid pochádzajúci zo špeciálneho šľachtiteľského programu KWS pre „energetickú kukuricu“. Jeho využitie je prioritne určené na výrobu siláže pre bioplynové stanice v zemiakarskej oblasti. Využívaný býva aj ako klasický silážny hybrid. Vyznačuje sa rýchlym počiatočným rastom a toleranciou k chladu.

KWS 5133 ECO poskytuje vysoký výnosový potenciál suchej hmoty (ÚKZÚZ 2006: 18,5 t/ha, ÚKZÚZ 2007: 19,3 t/ha, ÚKZÚZ 2008: 20,1 t/ha, ÚKZÚZ 2009: 22,8 t/ha). Odporúčame neprehusťovať porasty. Mimoriadna výška porastu a vysoko nasadené klasy umožňujú pestovateľovi pri zbere siláže meniť výšku strniska a tým regulovať sušinu a výživnú hodnotu siláže.

 


 
KWS