KWS
   
 

CANNAVARO

 
FAO 320

Charakteristika:

Registrácia: 2008 - EÚ
Hlavné využitie: na bioplyn
Doplnkové využitie: na siláž
Typ hybridu: trojlíniový
Typ zrna: medzityp
Výška rastlín: veľmi vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
Uvoľňovanie vody: pozvoľné

 

Odporúčania:

 

Hybrid na výrobu siláže pre bioplynové stanice v repárskej oblasti. Vyznačuje sa mohutnými, bohato olistenými rastlinami s výborným zdravotným stavom a so stay-green efektom, čo zaručuje stabilitu vo výrobe substrátu pre bioplynové stanice. Svojimi ukazovateľmi spĺňa všetky požiadavky na energetický hybrid.

 

Úrodový potenciál v prevádzkových podmienkach je 20 - 22 ton suchej hmoty z hektára. Optimálna sušina pre silážovanie je 32 - 33 %.


 
KWS