KWS
   
 

URSINIO

FAO 240

Charakteristika:

Registrácia: 2011 - SK
Hlavné využitie: na siláž
Doplnkové využitie: na bioplyn
Typ hybridu: trojlíniový
Typ zrna: medzityp
Výška rastlín: veľmi vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: pozvoľné

 

Odporúčania:

Patrí k novej generácii v šľachtení skorých silážnych hybridov. Základom je maximalizovaná úroda suchej hmoty s priaznivou stráviteľnosťou zvyšku rastliny pri súčasnom zachovaní vysokej koncentrácie energie v siláži. Rýchly počiatočný rast a dobrá tolerancia k chladu v počiatočných štádiách umožňujú použiť tento hybrid na skoré termíny sejby s istotou dozrievania aj v chladných pestovateľských oblastiach.

Je určený hlavne do zemiakarskej oblasti na siláž, so sekundárnym využitím aj pre bioplynové stanice.


 
KWS