KWS
   
 

FERNANDEZ

FAO 250

Charakteristika:

Registrácia: 2010 - SK
Hlavné využitie: na bioplyn
Doplnkové využitie: na siláž
Typ hybrid: dvojlíniový
Typ zrna: medzityp
Výška rastlíny: veľmi vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: pomalé

 

Odporúčania:

Hybrid s využitím prioritne na výrobu siláže pre bioplynové stanice v zemiakarskej oblasti. Možno ho tiež využiť na veľmi skoré zbery siláže v chladnejšej repárskej oblasti.

Vzhľadom na mimoriadne vysoký vzrast mohutných rastlín (až do 4 m) je dôležité dodržiavať odporúčané výsevky a neprehusťovať porasty. Mimoriadny úrodový potenciál suchej hmoty, až do 25 t/ha, a výťažnosti bioplynu z jednotky plochy ho predurčujú ako nosný hybrid v pestovanom sortimente pre bioplynové stanice.


 
KWS