KWS
   
 

KAMPARIS

FAO 360

Charakteristika:
Registrácia: 2015 - SK
Hlavné využitie: na zrno
Doplnkové využitie: -
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlín: stredná
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: rýchle
 

Odporúčania:

Stredne skorý zrnový hybrid vyznačujúci sa rýchlym počiatočným rastom. Mohutný, hrubý, až ku špičke ozrnený klas s vysokou HTZ poskytuje vynikajúci základ na dosahovanie vysokých úrod zrna v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Klinovitý tvar zrna je základom dobrého uvoľňovania vody, čo predstavuje neodmysliteľný parameter zrnového hybridu s ohľadom na ekonomiku pestovania a zberu kukurice.

Po vynikajúcich výsledkoch v štátnych odrodových skúškach v ÚKSÚP-e v sortimente stredne skorého zrna bol zaregistrovaný už po dvoch rokoch skúšania. V prvom roku skúšania dosiahol úrodu 104,3 % na priemer kontrolných odrôd, čo predstavovalo 10,31 t/ha.


 
KWS