KWS
   
 

KINEMAS

FAO 380

Charakteristika:
Registrácia: 2011 - SK
Hlavné využitie: na zrno
Doplnkové využitie: na siláž
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlí: stredná
Dozrievanie rastliny: rýchle
Uvoľňovanie vody: rýchle

 

Odporúčania:

Zrnový hybrid pre kukuričnú a repársku výrobnú oblasť. Vyznačuje sa veľmi dobrou toleranciou proti chladu, čo umožňuje skoré termíny sejby. Plne až po špičku ozrnený klas a vysoká HTZ zabezpečujú stabilitu a výšku úrod zrna aj v nepriaznivých podmienkach. Znáša aj mierne zvýšenú hustotu porastu.

Úrodou zrna 12,0 t/ha sa v roku 2010 zaradil k najvýkonnejším hybridom v registračných skúškach ÚKSÚP (sortiment stredne skoré zrno). Najlepšie výsledky dosahuje na stredných až ťažších pôdach.


 
KWS