KWS
   
 

KWS 2482

FAO 430

Charakteristika:

Registrácia: 2015 - SR
Hlavné využitie: na zrno
Doplnkové využitie: -
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlín: stredná
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: rýchle

Odporúčania:

Neskorý zrnový hybrid, ktorý bol vďaka vynikajúcim výsledkom zaregistrovaný už po dvoch rokoch skúšania v štátnych odrodových skúškach v ÚKSÚP-e v sortimente neskorého zrna. V roku 2013 dosiahol úrodu 110,8 %, čo predstavovalo 10,58 t/ha, a týmto výsledkom sa stal najvýkonnejším hybridom v danom sortimente. Hybrid nižšieho vzrastu, s mohutným klasom a s rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna.

Odporúča sa pestovať hlavne v intenzívnych podmienkach kukuričnej výrobnej oblasti.


 
KWS