KWS
   
 

OSCARRO

 
FAO 310

Charakteristika:

Registrácia: 2013 - SK
Hlavné využitie: na zrno
Doplnkové využitie: -
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlín: stredná
Dozrievanie rastliny: rýchle
Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle

 

Odporúčania:

Zrnový hybrid určený predovšetkým do repárskej a kukuričnej oblasti. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti suchu a pôdnemu prísušku, čo ho predurčuje na pestovanie hlavne v teplejších oblastiach. Vynikajúce výsledky dosahuje už pri miernom zvýšení intenzity pestovania a na pôdach s vyrovnaným vlahovým režimom.

V registračných skúškach ÚKSÚP v roku 2012 v sortimente stredne skorých zrnových hybridov dosiahol počas skúšania priemernú úrodu 10,4 t/ha, t.j. 106,3 % na priemer kontrol v ŠOS.


 
KWS