KWS
   
 

TONINIO

FAO 220

 

Charakteristika
Registrácia: EÚ
Hlavné využitie: na siláž
Doplnkové využitie: na bioplyn
Typ hybridu:: trojlíniový
Typ zrna: tvrdý
Výška rastlín: veľmi vysoká
Dozrievanie rastliny: stay-green
Uvoľňovanie vody: rýchle
 
Odporúčania
Hybrid vyznačujúci sa výnimočnou odolnosťou proti chladu, určený hlavne pre zemiakarskú oblasť s využitím na siláž pre vysoko produkčné chovy dojníc. Poskytuje stabilitu úrod suchej hmoty s vysokou stráviteľnosťou zvyšku rastliny a s vynikajúcou koncentráciou energie v siláži. Silným stay-green efektom otvára široké možnosti zberu.
 
V registračných skúškach ÚKZÚZ v sortimente veľmi skorej siláže dosiahol v roku 2011 úrodu suchej hmoty 22,0 t.ha-1 pri sušine 32,2 % a v roku 2012 úrodu suchej hmoty 18,7 t.ha-1 pri sušine 33 %.

 
KWS