KWS
   
 

AMADEO

 
FAO 220

 

Charakteristika:

Registrácia: EÚ
Hlavné využitie: na siláž
Doplnkové využitie: na zrno
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna konský: tvrdý
Výška rastlín: stredná
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: rýchle

Odporúčania:

Univerzálny hybrid pre zemiakarskú a chladnejšiu repársku výrobnú oblasť, využiteľný na suché či mokré zrno a siláž. Dobre znáša aj vyššie hustoty porastov v intenzívnych podmienkach, pozitívne reaguje zvýšením výnosov zrna aj siláže.

 


 
KWS