KWS
   
 

KWS 2370

FAO 290

 

Charakteristika:

Registrácia: EÚ
Hlavné využitie: na zrno
Doplnkové využitie: -
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna konský: konský zub
Výška rastlín: stredná
Dozrievanie rastliny: rýchle
Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle

Odporúčania:

Skorý zrnový hybrid určený na prvé zbery na zrno hlavne v repárskej výrobnej oblasti. V štátnych odrodových skúškach v ÚKSÚP-e v sortimente skorého zrna dosiahol v roku 2013 úrodu 111,6 % na priemer kontrolných odrôd, čo predstavovalo 11,00 t/ha, a bol najvýkonnejším hybridom v danom skúšanom sortimente. Je hybridom vyznačujúcim sa mimoriadne rýchlym počiatočným rastom, vysokou HTZ a mimoriadnou schopnosťou rýchleho púšťania vody zo zrna.


 
KWS