KWS
   
 

PESANDOR

FAO 330

 

Charakteristika:

Registrácia: 2011 - SK
Hlavné využitie: na siláž
Doplnkové využitie: zrno
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: medzityp
Výška rastlín: vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné až rýchle
Uvoľňovanie vody: rýchle
 

Odporúčania:

Silážny hybrid pre repársku a kukuričnú výrobnú oblasť, určený hlavne na prvé, skoršie silážne zbery v týchto oblastiach. Druhotným využitím je možnosť zberu na vlhké zrno, resp. na zrno. Výškou rastliny a vynikajúcim podielom zrna v siláži je predurčený na dosahovanie vynikajúcich výsledkov nielen vo výške úrody suchej hmoty, ale aj v kvalite vyrábanej siláže.


 
KWS