KWS
   
 

KALIMNOS

FAO 450

 

Charakteristika:

Registrácia: EÚ
Hlavné využitie: na siláž
Doplnkové využitie: na vlhké zrno
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlín: vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: pozvoľné až rýchle

Odporúčania:

Neskorý silážny hybrid určený predovšetkým na pestovanie v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Rastlina je vysokého vzrastu, bohato olistená s veľkým klasom, ktorého zrno tvorí významný podiel v hmotnosti silážnej hmoty, čím zabezpečuje vysoký podiel energie v siláži. Určený je hlavne do intenzívnych podmienok pestovania a pre výrobu siláže pre vysoko intenzívne chovy dojníc.

Podľa výsledkov laboratórnych rozborov silážnej hmoty v roku 2014 dosahuje KALIMNOS stráviteľnosť NDV až 44,8 % a vyznačuje sa aj vysokým podielom škrobu v sušine silážnej hmoty (33,8 %).


 
KWS