KWS
   
 

AGRO VITALLO

FAO 270

 

Charakteristika:

Registrácia: EÚ
Hlavné využitie: na bioplyn
Doplnkové využitie: na siláž
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: tvrdý
Výška rastlín: veľmi vysoká
Dozrievanie rastliny: stay-green
Uvoľňovanie vody: pozvoľné

Odporúčanie:

Hybrid určený hlavne pre regióny v chladnejšej repárskej a teplejšej zemiakarskej oblasti s prioritným využitím na siláž pre bioplynové stanice. Vyznačuje sa rýchlym počiatočným rastom, mimoriadne vysokou toleranciou k chladu a suchu a k pôdnemu prísušku. Je hybridom s bohatým olistením, ktoré tvorí základ na dosahovanie stabilne vysokých úrod suchej hmoty.

V registračných skúškach ÚKZÚZ v sortimente stredne skorej siláže dosiahol v roku 2012 úrodu suchej hmoty 19,6 t.ha-1 pri sušine 31,5 %.


 
KWS