KWS
   
 

KONSENS

FAO 570

 

Charakteristika:

Registrácia: EÚ
Hlavné využitie: na bioplyn
Doplnkové využitie: na siláž
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlín: veľmi vysoká
Dozrievanie rastliny: stay-green
Uvoľňovanie vody: pomalé

 

Odporúčania:

Veľmi vysoký, bohato olistený silážny hybrid určený do kukuričnej výrobnej oblasti na účely výroby siláže pre bioplynové stanice. Možno ho tiež využívať na neskoršie silážne zbery. Má veľmi hrubé steblo, bohaté olistenie a vysoký podiel klasov dosahujúcich gigantické rozmery, čo ho predurčuje na vysokú produkciu metánu z jednotky plochy. Výborný zdravotný stav rastliny dopĺňa veľmi dobrá stráviteľnosť vlákniny.

Odporúčame neprehusťovať porasty - maximálna hustota by nemala prekročiť 65 tisíc rastlín na hektár.


 
KWS