KWS
   
 

SEVERUS

FAO 170

KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB KWS_icon_biogas_RGB KWS_icon_corn-for-grain_RGB

Hybrid určený najmä do podmienok zemiakarskej výrobnej oblasti, prednostne na veľmi skorý zber na siláž s druhotným využitím na zber na vlhké zrno. Dá sa však úspešne pestovať aj na energetické účely s veľmi skorým termínom zberu. Univerzálny hybrid s ohľadom na vysokú koncentráciu energie v siláži a ako alternatíva najskoršieho hybridu v pestovaní pre bioplynové stanice.

SEVERUS dosiahol v roku 2015 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 85,5 g/kg, tuk – 27,8 g/kg, popol – 34,9 g/kg, škrob – 268,9 g/kg, NDV – 394,1 g/kg, ADV – 212,4 g/kg, ADL – 50,8 g/kg, stráviteľnosť NDV – 45,6 %, NEL 1x – 7,7 MJ/kg a potenciálny príjem NEL za deň 141,9 MJ. Úroda suchej hmoty sa v roku 2015 pohybovala v priemere na úrovni 16,9 t/ha pri sušine 32 %.

Severus


 
KWS