KWS
   
 

SEVERUS

FAO 170

KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB KWS_icon_biogas_RGB KWS_icon_corn-for-grain_RGB

Hybrid určený najmä do podmienok zemiakarskej výrobnej oblasti, prednostne na veľmi skorý zber na siláž s druhotným využitím na zber na vlhké zrno. Dá sa však úspešne pestovať aj na energetické účely s veľmi skorým termínom zberu. Univerzálny hybrid s ohľadom na vysokú koncentráciu energie v siláži a zároveň najskorší hybrid v našom sortimente, ktorý je vhodný na pestovanie pre bioplynové stanice.
SEVERUS dosiahol v roku 2016 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

  • NL – 79,7 g/kg
  • tuk – 27,7 g/kg
  • popol – 34,1 g/kg
  • škrob – 313,5 g/kg
  • NDV – 354,1 g/kg
  • ADV – 223,8 g/kg
  • ADL – 26,8 g/kg
  • stráviteľnosť NDV – 37,9 %
  • NEL 1x – 6,9 MJ/kg

Energetický produkčný mliekový potenciál dosiahol hodnotu 33 kg. Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2016 priemerne pohybovala na úrovni 22,9 t/ha pri sušine 35,8 %.

Severus


 
KWS