KWS
   
 

RICARDINIO

FAO 230

KWS_icon_corn-for-grain_RGB KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB KWS_icon_grit_RGB

Prednostne zrnový hybrid pre zemiakarskú a chladnejšiu repársku výrobnú oblasť. Má veľmi rýchly počiatočný vývoj, vysokú odolnosť proti chladu a toleranciu k pôdnym prísuškom.
Vyznačuje sa rekordnými úrodami zrna a stabilitou výnosov v rôznych pestovateľských oblastiach, čo ilustruje aj fakt, že patrí k najpredávanejším hybridom KWS v Európe. RICARDINIO je hybridom s možnosťou druhotného využitia aj na výrobu siláže pre chovy dojníc.
Vďaka jedinečnému typu tvrdého „flint“ zrna ho možno využiť aj v potravinárstve – konkrétne priamo na výrobu cestovín, keď sa semolína v procese výroby cestovín nahrádza „sklovitou“ časťou endospermu.

ricardinio


 
KWS