KWS
   
 

BALASCO

FAO 380

 KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB KWS_icon_corn-for-grain_RGB KWS_icon_bioethanol_RGB

Silážny hybrid pre kukuričnú a repársku výrobnú oblasť. Veľmi plastický hybrid vysokého vzrastu, s bohatým olistením rastliny. V rôznych podmienkach pestovania dokáže poskytovať vysoké úrody silážnej hmoty so špičkovými kvalitatívnymi parametrami pre efektívnu živočíšnu výrobu. Zvlášť obľúbený je v podmienkach južnej a juhovýchodnej Európy pre jeho toleranciu teplotných stresov a stabilitu úrod naprieč regiónom. Jeho stay-green efekt poskytuje široké zberové okno pri  silážovaní a značne zlepšuje možnosť prekonať stresové podmienky a pokračovať vo vegetácii po ich odznení. Druhotné využitie tohto hybridu je zber na zrno, keď dokáže poskytnúť rekordné úrody zrna pri prijateľnej vlhkosti. Odporúčame neprehusťovať porasty nad hodnotu 75-tisíc rastlín na hektár.

charakteristiky

balasco


 
KWS