KWS
   
 

AMANDHA

FAO 410

  KWS_icon_corn-for-grain_RGB KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB  

AMANDHA je osvedčený zrnový hybrid pre repársku a kukuričnú oblasť s možnosťou využitia aj na siláž. Typický pre tento hybrid je fi xný klas ozrnený až po špičku a vysoká HTZ. Hlavnou prednosťou hybridu AMANDHA je stabilita výnosov, pričom nadštandardné výsledky dosahuje aj v mimoriadne suchých ročníkoch. Vysoký obsah škrobu v zrne ho predurčuje aj na využitie pri výrobe bioetanolu a škrobu.

amandha


 
KWS