KWS
   
 

KRASSUS

FAO 530

KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB KWS_icon_biogas_RGB

Výkonný silážny hybrid pre kukuričnú a teplú repársku oblasť. Stabilitou vysokých úrod silážnej hmoty je vhodnou voľbou aj na výrobu substrátu pre bioplynové stanice. Má mimoriadne vysoký podiel zrna a škrobu v siláži (až 18 – 20 t/ha vlhkého zrna). Vyhovujú mu intenzívnejšie pestovateľské podmienky a hlbšie vododržné pôdy. Registrovaný bol aj v Maďarsku (v roku 2007), kde bol používaný ako kontrolny hybrid na neskorú siláž. Maximálna hustota sejby do 65-tisíc rastlín na hektár.

KRASSUS je hybrid zaručujúci bezproblémový zber, a to vďaka stabilnému steblu, ktoré nepoľahne ani počas jeho dlhého vegetačného obdobia. Jeho kvalitatívne parametre sa pritom stále držia na vynikajúcej úrovni.

krassus


 
KWS