KWS
   
 

KITTY

FAO 500

KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB  KWS_icon_biogas_RGB

 

Charakteristika:

Registrácia: SK
Hlavné využitie: na siláž
Doplnkové využitie: na bioplyn
Typ hybridu: dvojlíniový
Typ zrna: konský zub
Výška rastlín: vysoká
Dozrievanie rastliny: pozvoľné
Uvoľňovanie vody: pomalé

Odporúčania:

Silážny hybrid určený predovšetkým pre kukuričnú oblasť. Mimoriadne vysoká výnosová hladina (až do 70 t/ha celkovej hmoty) dáva záruku dorobenia dostatočného množstva siláže aj v nepriaznivých pestovateľských ročníkoch.

kitty

kitty


 
KWS