KWS
   
 

AMBROSINI

FAO 190
 
KWS_icon_corn-for-grain_RGB KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB
 

AMBROSINI je univerzálne využiteľný hybrid vhodný najmä do zemiakarskej výrobnej oblasti. V repnej a kukuričnej výrobnej oblasti je použiteľný hlavne na zber suchého zrna vo veľmi skorých termínoch zberu (jeho zberová vlhkosť je v poslednej dekáde septembra 14 %). Vyznačuje sa pozvoľným dozrievaním rastliny a veľmi rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna. Výborná odolnosť proti chladu a rýchly počiatočný vývoj tohto hybridu umožňujú pestovať ho aj v najchladnejších pestovateľských polohách.

Vďaka fixnému typu klasu reaguje pozitívne na zahustenie porastu zvýšením úrody zrna aj silážnej hmoty. AMBROSINI je vďaka tomu ideálnym hybridom pre pestovateľov s obmedzenou výmerou plochy na pestovanie kukurice.

kukurica

 


 
KWS