KWS
   
 

KWS 5133 ECO

FAO 240

KWS_icon_biogas_RGB KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB

Hybrid pochádzajúci zo špeciálneho šľachtiteľského programu KWS pre „energetickú kukuricu“. Jeho využitie je prioritne na výrobu siláže pre bioplynové stanice v zemiakarskej oblasti, kde dobre znáša aj chladnejšie podmienky počas vegetácie. Je možné ho použiť aj ako klasický silážny hybrid.
Rýchly počiatočný rast a tolerancia nízkych teplôt pomáha stabilizovať úrodový potenciál. Vysoký úrodový potenciál suchej hmoty dokazujú aj mnohoročné skúsenosti s pestovaním tohto hybridu (ÚKZÚZ 2006: 18,5 t/ha, ÚKZÚZ 2007: 19,3 t/ha, ÚKZÚZ 2008: 20,1 t/ha, ÚKZÚZ 2009: 22,8 t/ha). Odporúčame neprehusťovať porasty.

 

kws 5133 eco


 
KWS