KWS
   
 

KESSOS

FAO 400

  KWS_icon_corn-for-grain_RGB

KESSOS je zrnový hybrid určený pre kukuričnú a repársku výrobnú oblasť. Aj v rokoch s výskytom stresu z nedostatku vody dokáže dosahovať nadpriemerné úrody. Je to najvýkonnejší hybrid registračných skúšok ÚKSÚP-u v roku 2008 aj v roku 2009. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti suchu a s vynikajúcou toleranciou k fuzáriám v klase. Okrem toho je typický aj rýchlou stratou vody zo zrna a obsahom škrobu v zrne na špičkovej úrovni (priemer rokov 2010 – 2013 je 72,76 %).

kessos


 
KWS