KWS
   
 

CANNAVARO

FAO 320
 
KWS_icon_biogas_RGB KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB
 
CANNAVARO je hybrid určený najmä na výrobu siláže pre bioplynové stanice v repárskej oblasti. Vyznačuje sa mohutnými, bohato olistenými rastlinami s výborným zdravotným stavom a stay-green efektom, čo zaručuje jeho stabilitu vo výrobe substrátu pre bioplynové stanice. Jeho úrodový potenciál v prevádzkových podmienkach je 20 – 22 ton suchej hmoty z hektára. Optimálna sušina na silážovanie je 32 – 33 %. Svojimi ukazovateľmi spĺňa všetky požiadavky na kvalitný energetický hybrid.

cannavaro


 
KWS