KWS
   
 

KAMPARIS

FAO 360

KWS_icon_corn-for-grain_RGB KWS_icon_bioethanol_RGB

Stredne skorý zrnový hybrid vyznačujúci sa rýchlym počiatočným rastom. Po vynikajúcich výsledkoch v štátnych odrodových skúškach v ÚKSÚP-e v sortimente stredne skorého zrna bol zaregistrovaný už po dvoch rokoch skúšania. V prvom roku skúšania dosiahol úrodu 10,31 t/ha, čo predstavovalo 104,3 % na priemer kontrolných odrôd. Mohutný, hrubý, dobre ozrnený klas s vysokou HTZ poskytuje vynikajúci základ na dosahovanie vysokých úrod zrna v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Klinovitý tvar zrna je predpokladom dobrého uvoľňovania vody, čo predstavuje neodmysliteľný parameter zrnového hybridu s ohľadom na ekonomiku pestovania a zberu kukurice.

KAMPARIS je hybrid veľmi dobre etablovaný v okolitých krajinách, ktoré sú podobne ako Slovensko vystavené podmienkam teplotného stresu a vlahového defi citu.

charakteristiky

kamparis


 
KWS