KWS
   
 

KINEMAS

FAO 380

KWS_icon_corn-for-grain_RGB KWS_icon_bioethanol_RGB

KINEMAS je zrnový hybrid určený pre kukuričnú a repársku výrobnú oblasť. Veľmi dobrá tolerancia tejto kukurice proti chladu umožňuje skoré termíny sejby. Aj v nepriaznivých podmienkach až po špičku plne ozrnený klas a vysoká HTZ zabezpečujú stabilitu a vysoké úrody zrna. Znáša aj mierne zvýšenú hustotu porastu. Úrodou zrna 12,0 t/ha sa v roku 2010 zaradil k najvýkonnejším hybridom v registračných skúškach ÚKSÚP (sortiment stredne skoré zrno).

kinemas


 
KWS