KWS
   
 

KWS 2482

FAO 430

KWS_icon_corn-for-grain_RGB KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB  

Neskorý zrnový hybrid, ktorý v prvom roku skúšania v štátnych odrodových skúškach na ÚKSÚP-e v sortimente neskorého zrna dosiahol úrodu 110,8 %, čo predstavovalo 10,58 t/ha. Týmto výsledkom sa stal najvýkonnejším hybridom v danom sortimente a bol registrovaný už po dvoch rokoch skúšok. Je to zrnový hybrid nižšieho vzrastu s mohutným klasom, v ktorom môže byť aj 22 radov zŕn v klase, a s rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna.

Odporúča sa pestovať ho hlavne v intenzívnych podmienkach kukuričnej a v južnejších častiach repárskej výrobnej oblasti. Tento hybrid je určený na neskoré zbery na zrno, s perspektívou vysokej a stabilnej úrody zrna.

kws 2482


 
KWS