KWS
   
 

OSCARRO

 
FAO 310
KWS_icon_corn-for-grain_RGB KWS_icon_bioethanol_RGB

Zrnový hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. Dobrá tolerancia k suchu a k pôdnemu prísušku ho predurčuje na pestovanie hlavne v teplejších oblastiach. Vynikajúce výsledky dosahuje už pri miernom zvýšení intenzity pestovania a na pôdach s vyrovnaným vlahovým režimom. OSCARRO sa vyznačuje veľmi rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna.

V registračných skúškach ÚKSÚP-u v roku 2012 (stredne skoré zrno) dosiahol priemernú úrodu 10,4 t/ha, t. j. 106,3 %, na priemer kontrol v ŠOS. K ďalším prednostiam hybridu OSCARRO patrí vysoká pevnosť stonky spojená s odolnosťou proti poliehaniu a veľmi dobré otváranie klasových listeňov.

Oscarro


 
KWS