KWS
   
 

TONINIO

FAO 220

KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB KWS_icon_biogas_RGB

Hybrid, ktorý sa vyznačuje výnimočnou odolnosťou proti chladu v počiatočných štádiách rastu, čo ho predurčuje hlavne pre zemiakarskú výrobnú oblasť s prioritným využitím na siláž pre vysoko produkčné chovy dojníc. Poskytuje stabilitu úrod suchej hmoty s vysokou stráviteľnosťou zvyšku rastliny a s vynikajúcou koncentráciou energie v siláži. So silným stay-green efektom otvára široké možnosti s ohľadom na termín zberu.

TONINIO dosiahol v roku 2016 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

  • NL – 69 g/kg
  • tuk – 25,5 g/kg
  • popol – 30,6 g/kg
  • škrob – 290,0 g/kg
  • NDV – 393,4 g/kg
  • ADV – 222,4 g/kg
  • ADL – 33,5 g/kg
  • stráviteľnosť NDV – 34,7 %
  • NEL 1x – 7,3 MJ/kg

Úroda suchej hmoty sa v pokusoch v roku 2016 priemerne pohybovala na úrovni 24,8 t/ha pri sušine 32,1 %.

toninio


 
KWS