KWS
   
 

TONINIO

FAO 220

KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB KWS_icon_biogas_RGB

Hybrid, ktorý sa vyznačuje výnimočnou odolnosťou proti chladu, čo ho predurčuje hlavne pre zemiakarskú výrobnú oblasť s prioritným využitím na siláž pre vysoko produkčné chovy dojníc. Poskytuje stabilitu úrod suchej hmoty s vysokou stráviteľnosťou zvyšku rastliny a s vynikajúcou koncentráciou energie v siláži. So silným stay-green efektom otvára široké možnosti s ohľadom na termín zberu.

TONINIO dosiahol v roku 2015 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 77,3 g/kg, tuk – 27,1 g/kg, popol – 34,8 g/kg, škrob – 269,0 g/kg, NDV – 402,0 g/kg, ADV – 238,0 g/kg, ADL – 47,4 g/kg, stráviteľnosť NDV – 42,0 %, NEL 1x – 7,5 MJ/kg a potenciálny príjem NEL/deň 134,6 MJ. Úroda suchej hmoty sa v roku 2015 pohybovala v priemere na úrovni 18,9 t/ha pri sušine 32 %.

toninio


 
KWS