KWS
   
 

KWS 2370

FAO 290

KWS_icon_corn-for-grain_RGB KWS_icon_bioethanol_RGB

Skorý zrnový hybrid určený na prvé zbery na zrno hlavne v repárskej výrobnej oblasti. V štátnych odrodových skúškach v ÚKSÚP-e v sortimente skorého zrna dosiahol v roku 2013 úrodu 11,00 t/ha, čo predstavovalo 111,6 % na priemer kontrolných odrôd a bol najvýkonnejším hybridom v danom skúšanom sortimente. Je hybridom vyznačujúcim sa mimoriadne rýchlym počiatočným rastom, vysokou HTZ a vynikajúcou schopnosťou rýchleho uvoľňovania vody zo zrna.
Hybrid KWS 2370 je mimoriadne obľúbený ako predplodina pre pšenicu ozimnú. Vďaka kombinácii typu zrna konský zub a veľmi rýchleho uvoľňovania vody zo zrna ho možno zberať veľmi skoro a zabezpečiť tak dostatok času na prípravu pôdy.

kws 2370


 
KWS