KWS
   
 

PESANDOR

FAO 330

KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB KWS_icon_corn-for-grain_RGB 

Tento silážny hybrid je určený najmä pre repársku a kukuričnú výrobnú oblasť. Odporúča sa hlavne na prvé (skoršie) silážne zbery v týchto oblastiach. Druhotným využitím je možnosť zberu na vlhké zrno, resp. na zrno. Výškou rastliny, pozvoľným až rýchlym dozrievaním rastlín, rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna a vynikajúcim podielom zrna v siláži je PESANDOR predurčený na dosahovanie vynikajúcich výsledkov nielen vo výške úrody suchej hmoty, ale aj v kvalite vyrábanej siláže.

pesandor


 
KWS