KWS
   
 

KATHEDRALISnové

FAO 480

 KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB  KWS_icon_biogas_RGB

Neskorý silážny hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. KATHEDRALIS je mohutná, veľmi dobre olistená rastlina poskytujúca vysoké úrody silážnej hmoty pri vynikajúcej kvalite siláže, ako môžete vidieť na priloženom grafe. KATHEDRALIS bol jedným z najkvalitnejších hybridov z pohľadu celkovej využiteľnej energie na produkciu mlieka zobrazeného parametrom EPMP (energetický produkčný mliekový potenciál).
V registračnom skúšaní ÚKSÚP-u dosahoval stabilné výsledky, vďaka čomu bol zaregistrovaný už po 2 rokoch skúšania. Do predaja bol uvedený pre Slovensko a pre Maďarsko.

KATHEDRALIS dosiahol v roku 2016 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky:

  • NL – 84,4 g/kg
  • tuk – 24,2 g/kg
  • popol – 35 g/kg
  • škrob – 376,6 g/kg
  • NDV – 366,7 g/kg
  • ADV – 216,7 g/kg
  • ADL – 38,8 g/kg a
  • stráviteľnosť NDV – 44,7 %.

Úroda suchej hmoty sa pri tomto hybride aj v suchom roku 2015 pohybovala na úrovni 24,6 t/ha.


 
KWS