KWS
   
 

KALIMNOS

FAO 450

 KWS_icon_cattle-feed_silage_RGB 

Neskorý silážny hybrid určený predovšetkým na pestovanie v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Rastlina je vysokého vzrastu, bohato olistená s veľkým klasom, ktorého zrno tvorí významný podiel v silážnej hmote, čím zabezpečí vysoký podiel energie v siláži. Určený je hlavne do intenzívnych podmienok pestovania a na výrobu siláže pre vysoko intenzívne chovy dojníc. Podľa výsledkov laboratórnych rozborov silážnej hmoty dosahuje stráviteľnosť NDV úroveň až 44,8 %.

V roku 2015 dosiahol v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 76,9 g/kg, tuk – 21,4 g/kg, popol – 35,7 g/kg, škrob – 277,5 g/kg, NDV – 411,8 g/kg, ADV – 247,9 g/kg, ADL – 49,3 g/kg a stráviteľnosť NDV – 41,8 %. Jeho energetický produkčný mliekový potenciál EPMP bol 24,9 kg.

kalimnos


 
KWS